Works      About      Contact

   
   
    
    

莲花山

    
客户_海丰县人民政府
行业_旅游
服务_品牌形象系统建设

莲花山位于广东省汕尾市海丰县北部7公里处,主峰海拔1337.3米,汕尾市八景之一,为粤东沿海第一高峰,状如一朵盛开的莲花,故名莲花山。开发有莲花山公园。
      
      
©1999-2019 Shi Xiaofan Design