Works      About      Contact

   
   
   
   

澳门时报

   
客户_  当代澳门传媒有限公司
行业_ 报业传媒
服务_ 品牌形象识别建设    

《澳门时报》创办于1972年,为当代澳门传媒有限公司全资拥有之澳门本土媒体,前身为《时事新闻报》。
以“报纸卷轴”、“报纸叠印”和“莲花”三大意象元素相融形成翻阅的报刊形象,旨在体现澳门时报立足澳门、力图思变,走跨境媒体之路,形成自己独特的报格和内涵。
   
    
©1999-2019 Shi Xiaofan Design