Works      About      Contact

   
   
  
    

火龙果

    
客户_PITAYA
行业_电子商务
服务_品牌形象识别系统建设

Pitaya是一个电商平台,专注为消费者提供独具特色的首饰品。

标志以插画描绘的火龙果为创意,搭配可爱的字体,整体形象充满活力;配色大胆撞色,带着青春动感时尚,在视觉上更能迎合年轻女性消费者的审美及青睐。
    
    
©1999-2019 Shi Xiaofan Design