Works      About      Contact

    
   
   
    

好油米

    
客户_广东康众之家食品有限公司
行业_食品
服务_包装设计

好油米是O2O连锁体验粮店,循溯农作物本源,力做最优质的农产品品牌。

在包装整体形象的设计上,我们将“土地”、“水源”、“阳光”、“农作物”的意象图形融入字体设计中,并采用清新、柔和的色彩搭配,使其充满自然气息,给人安全、健康、信赖之感,意在展现好油米品牌天然、健康的理念。
    
     
©1999-2019 Shi Xiaofan Design