Works      About      Contact

   
   
   
    

水当色画——李小澄水彩作品展

    
客户_深圳市罗湖美术馆
行业_公共服务
服务_展览推广

由广东省美术家协会水彩画艺术委员会、深圳市美术家协会、深圳市罗湖区文学艺术界联合会共同主办的“水当色画——李小澄水彩作品展在罗湖美术馆展出。设计风格融合潮汕本土文化,体现潮汕的生活与风情。
    
     
©1999-2019 Shi Xiaofan Design