Works      About      Contact

   
   
   
    

纳西族东巴文化艺术展

   
客户_深圳市罗湖美术馆
行业_公共服务
服务_展览推广

荟萃云南东巴文化精华的纳西族东巴文化艺术展,展出的是纳西族著名画家赵湟部分作品,设计从赵湟作品“吸古纳新,兼收并蓄”的艺术风格出发,以“画中有字,以字为画,字画一体”进行互融设计,凸显出古老纳西族东巴文化艺术的精髓。
    
    
©1999-2019 Shi Xiaofan Design